LabelFresh Express

Express-systemet är framför allt avsett för små företag och enpersonsföretag där det främst är en och samma person som bereder livsmedel eller där det vid enstaka tillfällen är flera medarbetare som utför arbetet. Dessa etiketter har gott om utrymme för en produktbeskrivning och uppgifter om tillverkningsdatum. Med hjälp av dessa etiketter uppfyller du på ett enkelt sätt lagstiftningens minimikrav på livsmedelssäkerhet.

Märkningsinformation:

  • Produktbeskrivning*
  • Tillverkningsdatum eller sista förbrukningsdag*
*Denna information är obligatorisk enligt lag

 

 

  • Gott om utrymme för text
  • Inga limrester
  • Lätt att ta bort
  • Varje dag har en egen färg

     

30x25mm