LabelFresh DLC

Den enklaste lösningen med dina HACCP-etiketter? Med LabelFresh DLC får du en professionell etikett utan färgkod som fortfarande uppfyller alla juridiska villkor för kall lagring i frys.

Enkel och komplett!

Download datasheet:

Download picture:
Datasheet DLC SV-EN Packshot DLC SV-EN