HACCP Produkter

Gör det lätt för dig själv!endetelo più semplice voi stessi!

Lagstiftningen om livsmedelssäkerhet medför en hel del arbete för dig som är verksam inom livsmedelsbranschen.
Med hjälp av LabelFresh kan du nu märka de livsmedel du bearbetar och placerar i kyllager på ett standardiserat, enkelt och ändamålsenligt sätt.
Det tar bara några minuter för dig och dina medarbetare att lära er behärska LabelFresh-tekniken. Du kommer snabbt att upptäcka hur lätt det är att uppfylla kraven i lagstiftningen med hänsyn till märkning av livsmedel.  
På så sätt är det lätt att se till att produkterna är färska så att du får maximal avkastning.
Dessutom ger det ett gott intryck när miljöförvaltningen genomför inspektioner.

Genialt och enkelt!

LabelFresh-etiketter eller dekaler säljs i en startsats tillsammans med en inox-dispenser. På så sätt har du med en gång allt du behöver för att på ett lätt sätt uppfylla lagstiftningen om märkning av bearbetade livsmedel.