FSC

FSC

FSC® Chain of Custody-certifikatet garanterar ett ansvarsfullt ursprung från hållbart förvaltade skogar. LabelFresh-sortimentet har ett FSC®-krav och styrs från skog till slutprodukt på strikta sociala, miljömässiga och ekonomiska kriterier. LabelFresh-produkterna är gjorda av papper, en miljövänlig och hållbar produkt. Det är faktiskt helt återanvändbart och återvinningsbart i sin ursprungliga form. Gamla papper kan omvandlas till nytt papper upp till sju gånger. Därför är papper samtidigt en slutprodukt och råmaterial.

Vi anser det vara vår plikt gentemot våra intressenter och vårt ansvar gentemot miljön att investera i hållbara material och teknologier.

Hållbar skogsförvaltning är en av lösningarna för att skydda och bevara skogar över hela världen, och det är just det som FSC står för.