HACCP-etiketter för livsmedelssäkerhet

HACCP-etiketter för livsmedelssäkerhet

LabelFreshs dagkodningsetiketter eller dekaler gör det lätt att uppfylla lagstiftningen om livsmedelssäkerhet med hänsyn till märkning av bearbetade livsmedelsprodukter för eget bruk.