HACCP-Info

Czym jest HACCP?

Afbeeldingsresultaat voor haccp

 

Każdy system samokontroli w branży spożywczej musi być oparty na HACCP. Jest to skrót pochodzący od "Hazard Analysis Critical Control Points" (System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli), prewencyjnego systemu zarządzania dla branży żywnościowej, identyfikującego ryzyka z nim związane.

System jest obowiązkowy w każdej firmie z branży żywnościowej w Unii Europejskiej, i ma na celu wyeliminowanie ryzyka dla konsumenta końcowego. Wdrożenie systemu HACCP jest dopasowane do profilu działalności firmy.

System HACCP działa w następujący sposób:

W pierwszej kolejności identyfikowane są zagrożenia (Hazard) które mogą powodować pewne ryzyko. Zagrożenia mogą być różnego rodzaju, m.in. mikrobiologiczne (pleśń, wirusy, bakterie), chemiczne (toksyny), jak i fizyczne (metal lub szkło w żywności).

Kolejnym krokiem jest analiza (Analysis), podczas której bierze się pod uwagę skalę skutków wynikających z zagrożeń (Hazards), oraz częstotliwości ich potencjalnego występowania. W ten sposób szacuje się ryzyko dla konsumenta końcowego, gdyby rzeczywiście wystąpiło w produkcie końcowym.

Analiza przedstawia wszystkie możliwe ryzyka dla konsumenta końcowego. Kolejnym kluczowym działaniem jest zapobieganie niebezpieczeństwu, lub zmniejszenie go do poziomu akceptowalnego. Odpowiednie ciągłe kontrolowanie ryzyka jest możliwe wyłącznie wtedy gdy wdroży się tzw. kontrolne punkty krytyczne (Critical Control Points) w procesach przygotowania, przechowywania, pakowania i transportu. Jedynie przestrzegając HACCP, można zagwarantować bezpieczeństwo produktu.

Kogo tyczy się rozporządzenie dot. HACCP?

Każda firma zajmująca się przygotowaniem, przetwarzaniem, pakowaniem, sprzedażą oraz transportem artykułów spożywczych, jest zobowiązana do zarządzania wszystkimi aspektami ryzyka żywnościowego.

Etykiety i naklejki LabelFresh stworzone są na potrzeby krótkoterminowego przechowywania półproduktów oraz produktów gotowych w chłodniach. Głównie stosowane w restauracjach, kuchniach przemysłowych, sklepach mięsnych, piekarniach, firmach cateringowych, itp.
Dzięki LabelFresh można w szybki, łatwy, wizualny i ustandaryzowany sposób wdrożyć wymagania dot. oznaczania żywności.