FSC

FSC

Certyfikat pochodzenia produktów FSC® gwarantuje ich odpowiedzialne pozyskiwanie z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony. Seria LabelFresh posiada certyfikat FSC® i podlega kontroli w całym cyklu, od lasu po produkt końcowy, przy zastosowaniu ścisłych kryteriów społecznych, środowiskowych i ekonomicznych. Produkty LabelFresh są wykonane z papieru — materiału, który jest zrównoważony i przyjazny dla środowiska. W rzeczywistości w całości nadaje się on do ponownego użycia i recyklingu w swojej oryginalnej postaci. Stary papier można przetworzyć w nowy nawet siedmiokrotnie. Dlatego też jest on jednocześnie produktem końcowym i surowcem.

Uważamy, że naszym obowiązkiem wobec interesariuszy i środowiska jest inwestowanie w zrównoważone materiały i technologie.

Zrównoważona gospodarka leśna jest jednym z rozwiązań służących ochronie i zachowaniu lasów na całym świecie i takie właśnie rozwiązanie popiera firma FSC.