LabelFresh Alergeny

LabelFresh Alergeny

Począwszy od 14 grudnia 2014, każda firma działająca w Unii Europejskiej jest zobowiązana do informowania konsumentów o alergenach zwartych w artykułach spożywczych. Zgodnie z prawem trzeba zapewnić prawidłowe oznaczenie alergenów na produktach niespakowanych.