HACCP-Info

Wat is een Smiley en welke voordelen biedt het?

[FAVV Smiley] (enkel van toepassing in België)

 

 

De Smiley is een certificaat onder de vorm van een sticker die uitgereikt wordt door het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) aan bedrijven die een geloofwaardig systeem van hygiëne, gebaseerd op HACCP, toepassen.

De grote voordelen om in het bezit te zijn van een Smiley:

De klant weet dat u de hygiëne en de versheid van uw producten nauwlettend in het oog houdt en dat geeft vertrouwen. Elke restauranthouder met een Smiley geniet voortaan van een belangrijke korting op de jaarlijkse heffing voor het FAVV. Het FAVV zal tevens minder controles uitvoeren bij bedrijven die houder zijn van een Smiley, omdat hun inspanningen op het vlak van hygiëne reeds gecontroleerd zijn en er dus minder risico is voor de voedselveiligheid.

Meer info over de Smiley vindt u op de website van het FAVV: www.favv.be/smiley

Wat is HACCP?

Afbeeldingsresultaat voor haccp

 

Elk autocontrolesysteem in de voeding moet gebaseerd zijn op HACCP. HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Control Points, een preventief voedselveiligheidssysteem dat risico’s in de voeding inventariseert. Het controleproces gaat uit van de Europese Unie en wil ervoor zorgen dat de productie van voedingsmiddelen zo weinig mogelijk risico’s inhoudt voor de consument. Bedrijven moeten HACCP toepassen op hun eigen situatie: ze moeten zelf de gevaren blootleggen, maatregelen benoemen en die bewaken.

Het HACCP-systeem werkt als volgt:

Eerst identificeert men de mogelijke gevaren (Hazard) in de voeding die een risico kunnen vormen voor de voedselveiligheid. De gevaren die in voeding kunnen voorkomen zijn divers. Het kan gaan om microbiologische gevaren zoals schimmels, virussen en bacteriën, chemische gevaren zoals gifstoffen maar ook fysische gevaren zoals metaal en glas in de voeding.

Vervolgens gaat men over tot een analyse (Analysis). Men schat de gevolgen in van de verkregen risicofactoren (Hazards) door rekening te houden met zowel de frequentie als de ernst ervan. Zo kan men inschatten wat het risico inhoudt voor de gezondheid van de consument, als het effectief zou voorkomen in het eindproduct.

Na de analyse heeft men alle risico’s voor de consument blootgelegd. Het is dan belangrijk om het gevaar te voorkomen, door het te elimineren of te reduceren tot een aanvaardbaar niveau. Het gevaar beheersen kan alleen als men in de toekomst enkele kritische punten (critical control points) tijdens het bereiden, vervoeren en verpakken van voeding blijft controleren. Enkel door het HACCP te respecteren, kan men de veiligheid van het product garanderen.

Wat zegt de wetgeving?

 

"Elk bedrijf dat voedingswaren verwerkt dient te voldoen aan de HACCP of HACCP-light regelgeving.

Alle verwerkte of bewerkte voedingswaren moeten voorzien worden van een beschrijving van het product, de datum van bewerking en/of de uiterste gebruiksdatum."

 

Meer info hier

 

 

 

Op wie is de HACCP-wetgeving van toepassing?

Elke bedrijf dat zich bezig houdt met de bereiding, verwerking, behandeling, verpakking, verhandeling en vervoer van levensmiddelen is verplicht alle aspecten van het proces te controleren op risico’s.

De LabelFresh-etiketten richten zich specifiek op de tussenopslag van voeding die verwerkt en bereidt wordt voor eigen gebruik, zoals bij restaurants, traiteurs, slagerijen, bakkers, enz..

Dankzij LabelFresh kunnen deze bedrijven op een gestandaardiseerde, eenvoudige en doeltreffende manier voldoen aan de HACCP-wetgeving.