Hoe werkt het?

Planning

Temperatuur registratie

Schoonmaakplan

Temperatuur registratie bereidingen

Goederen ontvangst

Lotnummers

Frituurolie

Snelvriezen

HACCP labels

Mijn historiek

Ontdenk onze functionaliteiten


Beweeg de muis over de iconen om de tekst zichtbaar te maken!

Planning

Met deze module bent u in staat om op eender welk moment alle to do’s te bekijken, zowel vandaag, in de toekomst als in het verleden. Uiteraard plaatst de planning zich automatisch up to date naargelang taken worden volbracht. We streven naar het 100 % naleven van uw HACCP plan. Hiervoor blijven niet uitgevoerde taken steeds in het rood staan.

Temperatuur registratie

Op een heel intuïtieve manier kan u de temperatuur bijhouden van ieder koeltoestel. In geval van niet naleving van de doelstellingen geeft de app onmiddellijk alarm.

Schoonmaakplan

LabelFresh HACCP plan maakt een eenvoudige naleving mogelijk van alle schoonmaaktaken, dag per dag. U kan overigens ook steeds nagaan wie welk onderdeel wanneer voor zich heeft genomen.

Temperatuur registratie bereidingen

Met deze module wordt het mogelijke om de temperatuur bij te houden van alle gerechten die uw keuken verlaten.

Goederen ontvangst

Bij levering van uw bestelde goederen kan u op een heel eenvoudige manier de verplichte zaken controleren. Voldoet een product niet aan uw verwachtingen of eisen? Dan zendt u een automatisch rapport naar uw leverancier.

Lotnummers

Fotografeer uw ontvangen goederen en creër eigen, interne lotnummers met houdbaarheidsdatum.

Frituurolie

Controleer de kwaliteit van uw frituuroliën en houdt deze met enkele klikken digitaal bij. Teven vraagt de app ook welke acties ondernomen werden. (olie vervangen / op peil gebracht / gefilterd)

Snelvriezen

Registreer op een heel eenvoudige manier hoelang u welk product heeft ingevroren. Het automatisch alarmsysteem verwittigd u wanneer bepaalde vriestijden niet gerespecteerd werden.

HACCP labels

Met deze module print u zelf uw HACCP labels. Wettelijk gezien bent u verplicht om zowel de naam van het product als de bereidings- of houdbaarheidsdatum te registreren. De LabelFresh app laat ook weten wie de bereiding heeft klaar gemaakt. Verder stelt deze module u ook in staat om uw klanten te informeren welke allergenen uw bereidingen bevatten.

Mijn historiek

Al uw verplichtingen worden 100 % digitaal geregistreerd. Met deze module kan u al uw inspanningen exporteren bij een interne controle of bij een controle van het FAVV.

Ontdek onze aanbiedingen!

Bekijk ze hier

Inbegrepen services

Veilige data opslag

Automatische updates

Telefonische helpdesk

5/7 - 9-17h

Abonnement zonder verbintenissen